Movie Star

Gneisenaustr. 2
19370 Parchim
Phone: 03871 / 606876